Piotrków Trybunalski
na znak protestu przeciwko ogłoszeniu stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Fabryka Maszyn Górniczych [im. T. Żarskiego „Pioma"] w Piotrkowie - w strajku bierze udział l tysiąc osób zatrudnionych na I zmianie,- Zakłady [Przemysłowej „Komuna Paryska" w Radomsku - w strajku bierze udział I zmiana,- Zakłady Przemysłu Wełnianego w Piotrkowie- w strajku bierze udział 100 pracowników Wydziału Tkanin,- Fabryka Mebli w Radomsku - w strajku uczestniczy 300 pracowników,- Fabryka „Pioma" w Piotrkowie,- Odlewnia Żeliwa [„Koluszki"] w Koluszkach- w strajku bierze udział 100 pracowników,- Zakłady „Ponar-Jotex" w Piotrkowie - w strajku uczestniczy I i II zmiana.