Płock
trwały strajki protestacyjne w następujących zakładach pracy:- Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku - w strajku uczestniczy l tysiąc pracowników,- Zakłady „Mera" w Gostyninie - do pracy nie przystąpiło 200 osób,- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego w Płocku,- Baza Remontowa Żeglugi Warszawskiej w Płocku - strajk załogi trwał przez 30 minut,- Kutnowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Kutnie.