Siedlce
w Zakładzie Konstrukcji Lekkich „Mostostal" w Siedlcach zorganizowano strajk 450 pracowników na 1000 zatrudnionych,- w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Karo" w Siedlcach zorganizowano wiec protestacyjny przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego