Rzeszów
na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL „Rzeszów" w Rzeszowie - na I zmianie nie przystąpiło do pracy 1500 osób,- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL „Mielec" w Mielcu - na I zmianie do pracy nie przystąpiło 2 tysiące pracowników,- Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych i Sprzętu Budowlanego „Dźwig w Rzeszowie.