Kraków
strajki trwały w następujących zakładach:- Kombinat Hutniczy im. W. Lenina - w strajku okupacyjnym uczestniczy 10 tysięcy pracowników (25% załogi),- Zakłady „Unitra-Telpod" w Krakowie - w strajku bierze udział 2500 pracowników,- Instytut Technologii Nafty w Krakowie - strajkuje cała załoga w liczbie 300 pracowników,- [Nowohuckie] Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Montin" w Krakowie - w strajku uczestniczy 1800 pracowników (100%),- trzy zajezdnie autobusowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego,- Krakowskie Zakłady Armatur w Krakowie - strajkuje 2500 pracowników (100%),- zajezdnia tramwajowa w Czyżynach Miejskich Zakładów Komunikacyjnych,- Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe,- Centralne Biuro Aparatury Chemicznej w Krakowie - w strajku uczestniczy 250 pracowników na 800 zatrudnionych,- Akademia Medyczna [im. Mikołaja Kopernika] w Krakowie,- Akademia Górniczo-Hutnicza [im. S. Staszica] w Krakowie,- Uniwersytet Jagielloński,- 10 mniejszych zakładów na terenie województwa (brak bliższych danych).