• 28 grudnia 1981

  Chełm
  w Nadbużańskich Zakładach Garbarskich we Włodawie zorganizowano zbieranie podpisów pod petycją w sprawie zwolnienia internowanego pracownika zakładu.
 • 29 grudnia 1981

  Słupsk
  w Słupsku ujawniono 3-osobową nieformalną grupę, złożoną z pracowników miejscowych zakładów pracy, która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek.
 • 30 grudnia 1981

  Włocławek
  w Oddziale Terenowym Włocławskich Fabryk Mebli w Kowalu zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych
 • 30 grudnia 1981

  Piotrków Trybunalski
  w Radomsku zatrzymano 4 członków nielegalnej organizacji pn. Niepodległa Wolna Polska -NWP*, którzy zajmowali się kolportażem i sporządzaniem ulotek.
 • 30 grudnia 1981

  Gdańsk
  przed pomnikiem Stoczniowców zaczęto składać kwiaty i palić znicze - demonstracja została zorganizowana jako akcja „Solidarności z Dniem Solidarności w USA" - powstał agresywny tłum, który usiłował podpalić budynek Komitetu Wojewódzkiego w Gdańsku. Interweniowały parokrotnie siły porządkowe 5000, zatrzymano 420 - w tym samym dniu w blisko 10% mieszkań w Gdyni, 50% mieszkań w nowych osiedlach mieszkaniowych w Sopocie, 25% mieszkań w Gdańsku w godzinach wieczornych wygaszono światła i zapalono w oknach świece,w Oddziale Napraw Wagonów w Kościerzynie 51 pracowników odmówiło podjęcia pracy i opuściło zakład
 • 31 grudnia 1981

  Warszawa
  w Warszawie w Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładów Przemysłu Odzieżowego [„Córa] ujawniono nielegalną organizację pn. Samodzielna Grupa Konspiracyjna „Piast", której członkowie (4 uczniów) zajmowali się sporządzaniem i kolportażem ulotek.
 • 31 grudnia 1981

  Białystok
  na jednej z ulic w miejscowości Supraśl umieszczono tablicę z napisem: „Ofiarom grudnia 1970 i 1981 roku" oraz złożono kwiaty.
 • 1 stycznia 1982

  Ostrołęka
  100 pracowników Pociągu Robót Zmechanizowanych w Małkini odmówiło przystąpienia do pracy, żądając usunięcia dotychczasowego kierownika pociągu.
 • 2 stycznia 1982

  Siedlce
  w Siedlcach ujawniono nieformalną 5-osobową grupę - uczniów szkół podstawowych - która zajmowała się malowaniem wrogich napisów.
 • 2 stycznia 1982

  Poznań
  w Gnieźnie oblano farbą pomnik żołnierzy radzieckich.
 • 3 stycznia 1982

  Rzeszów
  3 internowanych w ośrodku odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa zorganizowało protestacyjną głodówkę oraz wystosowało petycję, domagając się zwolnienia.
 • 3 stycznia 1982

  Poznań
  zniszczono gablotę informacyjno-propagandową Komitetu Dzielnicowego PZPR Poznań-Jeżyce umieszczając przy niej jednocześnie pozorowany ładunek wybuchowy.
 • 4 stycznia 1982

  Zamośc
  na okres 2,5 godzin przerwało pracę 13 pracowników paczkowni WSS „Społem" w Zamościu, protestując przeciwko obniżeniu zarobków.
 • 4 stycznia 1982

  Wrocław
  w Fabryce Wagonów „Pafawag" zorganizowano zbieranie podpisów pod petycją w sprawie uwolnienia internowanych pracowników zakładu, w Zakładach „Dolam" na trzech wydziałach zorganizowano tzw. kocią muzykę, wyrażając w ten sposób protest przeciwko internowaniu pracownika zakładu.
 • 4 stycznia 1982

  Warszawa
  w Zakładach Graficznych im. Rewolucji Październikowej w Warszawie zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych i ich rodzin.
 • 4 stycznia 1982

  Piotrków Trybunalski
  w Zakładach „Sigmatex" i „Witrom" w Piotrkowie zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla rodzin internowanych.
 • 4 stycznia 1982

  Bielsko - Biała
  na drzwiach mieszkania zajmowanego przez jednego z pracowników Fabryki Przyrządów i Uchwytów w Bielsku-Białej wymalowano rysunek szubienicy.
 • 5 stycznia 1982

  Łódź
  Rada Adwokacka w Łodzi wysłała do Warszawy delegację w celu podjęcia interwencji w sprawie internowanego adwokata z Łodzi.
 • 5 stycznia 1982

  Warszawa
  z kasy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza w Warszawie wyasygnowano 100 tysięcy złotych na zapłacenie grzywien wymierzonych przez kolegia ds. wykroczeń uczestnikom strajku okupacyjnego po wprowadzeniu stanu wojennego.
 • 6 stycznia 1982

  Rzeszów
  na Wydziale W-68 Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL „Mielec" w Mielcu część pracowników na znak protestu przeciwko represjom wobec NSZZ „Solidarność" zaczęła nosić czarne wstążki przy ubraniach,na Dworcu PKS w Rzeszowie podczas interwencji MO przeciwko sprawcom wybryków chuligańskich, grupa ok. 200 osób wznosiła wrogie okrzyki.