Siedlce
w Siedlcach ujawniono nieformalną 5-osobową grupę - uczniów szkół podstawowych - która zajmowała się malowaniem wrogich napisów.