Gdańsk
przed pomnikiem Stoczniowców zaczęto składać kwiaty i palić znicze - demonstracja została zorganizowana jako akcja „Solidarności z Dniem Solidarności w USA" - powstał agresywny tłum, który usiłował podpalić budynek Komitetu Wojewódzkiego w Gdańsku. Interweniowały parokrotnie siły porządkowe 5000, zatrzymano 420 - w tym samym dniu w blisko 10% mieszkań w Gdyni, 50% mieszkań w nowych osiedlach mieszkaniowych w Sopocie, 25% mieszkań w Gdańsku w godzinach wieczornych wygaszono światła i zapalono w oknach świece,w Oddziale Napraw Wagonów w Kościerzynie 51 pracowników odmówiło podjęcia pracy i opuściło zakład