Warszawa
w Zakładach Graficznych im. Rewolucji Październikowej w Warszawie zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych i ich rodzin.