Włocławek
w Oddziale Terenowym Włocławskich Fabryk Mebli w Kowalu zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych