Białystok
na jednej z ulic w miejscowości Supraśl umieszczono tablicę z napisem: „Ofiarom grudnia 1970 i 1981 roku" oraz złożono kwiaty.