Warszawa
z kasy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza w Warszawie wyasygnowano 100 tysięcy złotych na zapłacenie grzywien wymierzonych przez kolegia ds. wykroczeń uczestnikom strajku okupacyjnego po wprowadzeniu stanu wojennego.