Wrocław
w Fabryce Wagonów „Pafawag" zorganizowano zbieranie podpisów pod petycją w sprawie uwolnienia internowanych pracowników zakładu, w Zakładach „Dolam" na trzech wydziałach zorganizowano tzw. kocią muzykę, wyrażając w ten sposób protest przeciwko internowaniu pracownika zakładu.