Poznań
zniszczono gablotę informacyjno-propagandową Komitetu Dzielnicowego PZPR Poznań-Jeżyce umieszczając przy niej jednocześnie pozorowany ładunek wybuchowy.