Ostrołęka
100 pracowników Pociągu Robót Zmechanizowanych w Małkini odmówiło przystąpienia do pracy, żądając usunięcia dotychczasowego kierownika pociągu.