Rzeszów
3 internowanych w ośrodku odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa zorganizowało protestacyjną głodówkę oraz wystosowało petycję, domagając się zwolnienia.