Rzeszów
na Wydziale W-68 Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL „Mielec" w Mielcu część pracowników na znak protestu przeciwko represjom wobec NSZZ „Solidarność" zaczęła nosić czarne wstążki przy ubraniach,na Dworcu PKS w Rzeszowie podczas interwencji MO przeciwko sprawcom wybryków chuligańskich, grupa ok. 200 osób wznosiła wrogie okrzyki.