Warszawa
w Warszawie w Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładów Przemysłu Odzieżowego [„Córa] ujawniono nielegalną organizację pn. Samodzielna Grupa Konspiracyjna „Piast", której członkowie (4 uczniów) zajmowali się sporządzaniem i kolportażem ulotek.