Legnica
zorganizowano strajki protestacyjne przeciwko stanowi wojennemu w następujących zakładach pracy:- Zakłady Górnicze „Rudna",- Zakłady Górnicze „Lubin",- Zakłady Górnicze „Polkowice",- Zakłady Górnicze „Sieroszewice",- Zakłady Naprawcze Maszyn Górniczych w Legnicy.- Huta Miedzi w Głogowie,- Zakłady [Mechanicznej „Legmet" w Legnicy,- Zakłady Naprawcze Maszyn Górniczych w Legnicy,- Zakłady Doświadczalne Kombinatu Górnictwa i Hutnictwa Miedzi „Cuprum" w Legnicy,- Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Hutnictwa Miedziowego w Lubinie