Przemyśl
na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Fabryka Pras Automatycznych „Ponar-Plasomat" w Przemyślu,- Fabryka Domów w Przemyślu,- Zakłady [Chemii Gospodarczej] „Pollena-Astra" w Przemyślu,- Zakłady „Famina" w Przemyślu,- „Huta Szkła [„Jarosław"] w Jarosławiu.