Tarnów
zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Zakłady Mechaniczne „Ponar" w Tarnowie- w strajku bierze udział 2900 pracowników,- Zakład Przetwórstwa Hutniczego w Bochni - w strajku bierze udział 2 tysiące pracowników,- Kopalnia Soli w Bochni - w strajku uczestniczy 300 górników zatrudnionych na I zmianie,- Zakład Naczyń Kamionkowych w Bochni - w strajku bierze udział 2 tysiące osób,- Zakłady Azotowe im. Dzierżyńskiego w Tarnowie- w strajku bierze udział 600 pracowników zatrudnionych na I zmianie,- filia Kombinatu Hutniczego im. Lenina w Bochni- w strajku bierze udział 850 osób,- Fabryka Silników Elektrycznych „Tamel" w Tarnowie - w strajku uczestniczy 350 pracowników.