Krosno
nadal trwały strajki w następujących zakładach pracy:- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego,- Fabryka Amortyzatorów „Polmo",- Fabryka Obuwia Sportowego „Polsport",- [Sanocka] Fiibryka Autobusów „Polmo-Autosan"