Olsztyn
trwały strajki w następujących zakładach:.- Olsztyńskie Zakłady Opon Samochodowych „Stomil",- Zakłady Urządzeń do Montażu Podzespołów Radiowych i Elektronicznych „Unima-Cemi