Wrocław
strajki trwały w następujących zakładach:- Fabryka Wagonów „Pafawag" - w strajku bierze udział 1000 pracowników,- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych nr 19 - w strajku uczestniczy 200 pracowników,- Zakład Urządzeń Automatyki we Wrocławiu — w strajku bierze udział 380 osób,