Kraków
trwały strajki w następujących zakładach:- Kombinat Hutniczy im. W. Lenina,- Zakłady „Unitra-Telpod",- Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe,- [Nowohuckie] Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Montin",- Krakowskie Zakłady Armatur,- Instytut Technologii Nafty,- Centralne Biuro Aparatury Chemicznej,- Biuro Projektów Przemysłu Skórzanego „Biproskór" w Krakowie,- Akademia Górniczo-Hutnicza.