Gdańsk
nadal trwały strajki w następujących zakładach pracy:- Stocznia [Gdańska] im. Lenina,- Stocznia im. Komuny Paryskiej,- Stocznia Remontowa „Nauta",- Zakłady Urządzeń Okrętowych „Hydroster",- Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej „C. Har-twig",- Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal",- Wyższa Szkoła Morska w Gdyni,- Gdańska Stocznia Remontowa w Gdańsku,- Stocznia [Północna] im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku,- Baza Sprzętu Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych nr 12 w Gdańsku,- Baza Transportu Kolejowego w Gdańsku-Oliwie,- Rafineria Północna w Gdańsku,- Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Montażu Budownictwa Rolniczego w Pruszczu Gdańskim,- Fabryka Przekładni Samochodowych „Polmo",- Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego [„Gdańsk"J w Gdańsku,- Stocznia Jachtowa [„Wisła"] w Gdańsku,- Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Instal" w Gdańsku,- Centrum Techniki [i] Wytwarzania Przemysłu Okrętowego „Promor",- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Gdańsku.