Łódź
w Zakładach Przemysłu Pończoszniczego „Feniks" [w Łodzi] przerwało pracę 8000 osób,w tym samym dniu przed siedzibą Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" 300-osobowa grupa rozpaliła na jezdni ognisko, użyto sił porządkowych, które rozproszyły tłum,w rejonie hotelu Central i Uniwersytetu Łódzkiego dwukrotnie interweniowały siły zwarte, rozpraszając gromadzące się tłumy.