Konin
zorganizowano strajk protestacyjny przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w Zakładach Prze mysłu Jedwabniczego „Miranda" w Turku.