Gdańsk
strajki trwały w następujących zakładach pracy:- Gdyńska Stocznia Remontowa „Nauta",- Zarząd Portu Gdańsk.