Katowice
zakończył się strajk okupacyjny w Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit",- nadal trwał strajk okupacyjny w Kopalni Węgla Kamiennego „Piast"