Ostrołęka
9-osobowa grupa rolników usiłowała dokonać sakralizacji szkoły podstawowej w miejscowości Somianka.