Kraków
grupa literatów i naukowców (łącznie 50 osób) podpisała petycję, domagając się zwolnienia wszystkich internowanych i aresztowanych po wprowadzeniu stanu wojennego.