Katowice
strajki miały miejsce w następujących zakładach pracy:- Huta „Katowice",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit"