Opole
w [Opolskich] Zakładach Spożywczych w Opolu zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla rodzin osób internowanych i aresztowanych.