Warszawa
w Przedsiębiorstwie Transportu Handlu Wewnętrznego w Warszawie zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla rodziny internowanego pracownika zakładu - aktywisty NSZZ „Solidarność".