Kraków
w niektórych osiedlach mieszkaniowych w Krakowie na znak protestu przeciwko stanowi wojennemu w 20% mieszkań wygaszono światła i zapalono w oknach świece (Krowodrza, Azory, Kozłówek).