Gdańsk
zniszczono gablotę z materiałami propagandowymi PZPR w Wydziale K-2 Stoczni Północnej [im. Bohaterów Westerplatte] w Gdańsku.