Gdańsk
w Stoczni im. W. Lenina w Gdańsku zniszczono gabloty informacyjno-propagandowe Komitetu Zakładowego PZPR.