Lublin
w Lubelskich Zakładach Graficznych [im. PKWN] zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla internowanego pracownika zakładu, w tym samym dniu w czasie przerwy śniadaniowej w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik" w Świdniku grupa 30 pracowników usiłowała zorganizować wiec protestacyjny przed budynkiem Ośrodka Badań Rozwojowych, w związku z procesem organizatorów strajku w zakładzie w dniach 13-16 grudnia 1981 r.