Szczecin
w Liceum Ogólnokształcącym nr l [im. Marii KonopnickiejJ w Szczecinie ujawniono nielegalną organizację pn. Młodzieżowe Zrzeszenie „Wolność" (6 członków), która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek.