Wrocław
na okres 30 minut przerwano pracę w następujących zakładach:- [Wrocławska] Stocznia Rzeczna we Wrocławiu - pracę przerwało 30 pracowników,- [Dolnośląskie] Zakłady [Wytwórcze] Maszyn Elektrycznych „Dolmel" we Wrocławiu,- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Remontowe Energetyki - pracę przerwało 45 osób,- Wrocławskie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych „Elektromontaż" we Wrocławiu - pracę przerwało 50 pracowników,