Suwałki
w Zakładach Mechaniczno-Produkcyjnych Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni [Rolniczych] „Samopomoc Chłopska" w Giżycku zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych.