Leszno
w Dziale Hodowli i Selekcji Roślin Stacji Hodowli Roślin w Szalejewie, gm. Piaski zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych.