Wałbrzych
w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych.