Bielsko - Biała
60 pracowników Wojewódzkiej SpółdzielniSpożywców [WSSJ „Społem" w Bielsku-Białej podpisało petycję, domagając się zwolnienia internowanego pracownika zakładu - w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej na Wydziale Montażu rozpoczęto zbieranie podpisów pod petycją domagającą się zwolnienia internowanych pracowników zakładu.