Kalisz
grupa nauczycieli w Ostrowiu Wielkopolskim, która piastuje odpowiedzialne funkcje społeczne na terenie miasta, otrzymała pogróżkowe anonimy