Lublin
w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa [IUNG] w Puławach zniszczono materiały propagandowe PZPR.