Kielce
dyrektor Fabryki Samochodów Ciężarowych [„Polmo" im. Dzierżyńskiego] w Starachowicach otrzymał pogróżkowy anonim,- anonim pogróżkowy otrzymał naczelnik miasta starachowice.