Wrocław
we Wrocławiu ujawniono nieformalną 5-osobową grupę, która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek.