Katowice
w Kopalni Węgla Kamiennego „l Maja" zorganizowano zbiórkę pieniędzy na rzecz pomocy dla osób internowanych, aresztowanych oraz ich rodzin.